Activitat recent de la pàgina

6 de nov. 2017, 2:09 Info Nuvool ha editat IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements
6 de nov. 2017, 2:09 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements
6 de nov. 2017, 2:09 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements
6 de nov. 2017, 2:09 Info Nuvool ha editat IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements
4 de nov. 2017, 3:38 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 007 Com distingir versions successives de documents
4 de nov. 2017, 3:38 Info Nuvool ha editat IT 007 Com distingir versions successives de documents
4 de nov. 2017, 3:38 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 007 Com distingir versions successives de documents
4 de nov. 2017, 3:23 Joaquim Iborra Posadas ha afegit un element a Tauler d'anuncis
4 de nov. 2017, 3:20 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient
4 de nov. 2017, 3:20 Info Nuvool ha editat IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient
4 de nov. 2017, 3:20 Info Nuvool ha editat IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient
4 de nov. 2017, 3:20 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient
3 de nov. 2017, 11:52 Info Nuvool ha editat IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements
3 de nov. 2017, 11:52 Info Nuvool ha editat IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements
3 de nov. 2017, 4:26 Joaquim Iborra Posadas ha afegit un element a Tauler d'anuncis
3 de nov. 2017, 4:25 Info Nuvool ha editat IT 002 Què és una fase?
3 de nov. 2017, 4:25 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 002 Què és una fase?
3 de nov. 2017, 4:25 Info Nuvool ha editat IT 002 Què és una fase?
3 de nov. 2017, 4:24 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 002 Què és una fase?
3 de nov. 2017, 4:24 Info Nuvool ha editat IT 002 Què és una fase?
3 de nov. 2017, 4:24 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 002 Què és una fase?
2 de nov. 2017, 1:27 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha afegit un element a Tauler d'anuncis
2 de nov. 2017, 1:26 Info Nuvool ha editat IT 043 Format per a escriure una data
2 de nov. 2017, 1:26 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 043 Format per a escriure una data
2 de nov. 2017, 1:26 Info Nuvool ha editat IT 043 Format per a escriure una data