Activitat recent de la pàgina

10 de jul. 2018, 3:39 Info Nuvool ha editat IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD
10 de jul. 2018, 3:39 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD
27 de juny 2018, 23:30 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:30 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha creat IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:30 Info Nuvool ha editat IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:30 Info Nuvool ha creat IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:30 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD
27 de juny 2018, 23:30 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha creat IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD
27 de juny 2018, 23:29 Joaquim Iborra Posadas ha suprimit IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:29 Joaquim Iborra Posadas ha suprimit IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:28 Joaquim Iborra Posadas ha suprimit IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD
27 de juny 2018, 23:28 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:28 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha creat IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:28 Info Nuvool ha editat IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:28 Info Nuvool ha creat IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD
27 de juny 2018, 23:27 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD
27 de juny 2018, 23:27 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha creat IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD
19 de juny 2018, 3:17 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat Inscripció en el REA Registre d'empreses acreditades, sector de la construcció
19 de juny 2018, 3:17 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat Inscripció en el REA Registre d'empreses acreditades, sector de la construcció
19 de juny 2018, 3:08 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat Inscripció en el REA Registre d'empreses acreditades, sector de la construcció
19 de juny 2018, 3:08 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha creat Inscripció en el REA Registre d'empreses acreditades, sector de la construcció
19 de juny 2018, 2:41 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat Inscripció en el Registre General d'Entitats de Control de Qualitat de l'Edificació del Ministerio de Fomento
19 de juny 2018, 2:41 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat Inscripció en el Registre General d'Entitats de Control de Qualitat de l'Edificació del Ministerio de Fomento
6 de juny 2018, 4:00 Àrea de qualitat Rehabi-li-tar ha editat IT 002 Què és una fase?
6 de juny 2018, 4:00 Info Nuvool ha editat IT 002 Què és una fase?