Homologació en OCOVAL (Oficina de coordinació d'obres de València)

 

La nostra empresa està homologada per OCOVAL (Oficina de coordinació d'obres de València), com a empresa autoritzada segons el que exigeix l'Ordenança Reguladora de Rases i Coordinació d'obres en la Via Pública. Aquesta homologació és obligatòria per a l'obtenció de llicència d'execució d'obres en el domini públic municipal.

 

L'homologació va ser concedida inicialment en Resolució SM-1091 de data 15/03/2016 del Servei de Coordinació d'Obres i Manteniment de l'Ajuntament de València (expedient E-03701-2016-000376-00):

Resolució SM-1091 de data 15/03/2016

L'homologació vigent en l'actualitat va ser concedida en Resolució GL-1625 de data 15/03/2016 (expedient E-03701-2020-000533-00):

Resolució GL-1625 de data 17/04/2020

Podeu verificar l'autenticitat del certificat i la vigència de la inscripció en el següent enllaç:

Llistat d'empreses homologades

 

Edició 2 (22/04/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments