MQ 08 Identificació dels camps d'actuació

 

Identificació dels camps d'actuació d'acord amb Annex I RD 410/2010 - A.1

REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació S.L.U presta assistència técnica en el següents camps d'actuació:

 

CAMP:

a. Estudis de terreny i de l'estat de conservació dels edificis

FASES:

Projecte / Execució d'obres / Vida útil de l'edifici

 

CAMP:

b. Verificació del compliment del CTE i altra normativa aplicable, en edificis de nova construcció o en la rehabilitació dels mateixos

FASES:

Projecte / Execució d'obres / Vida útil de l'edifici

 

CAMP:

c. Avaluació de les prestacions de l'edifici al llarg de la seua vida útil per a verificar el compliment de cada una de les exigències bàsiques de l'edificació del CTE i la resta de normativa aplicable

FASES:

Projecte / Execució d'obres / Vida útil de l'edifici

 

CAMP:

d. Supervisió de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

FASES:

Projecte / Execució d'obres / Vida útil de l'edifici

 

CAMP:

e. Avaluació de la prestacions de sostenibilitat, funcionals i espacials del els edificis

FASES:

Projecte / Execució d'obres / Vida útil de l'edifici

 

 

Edició 1 (18/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

Comments