MQ 07 Recursos humans

 

 

Edició 1 (15/08/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

 

➤ JIP Joaquim Iborra Posadas

→ Data d'alta a l'empresa: 01/06/1992

→ Acreditacions acadèmiques: ARQUITECTE SUPERIOR

→ Curriculum experiència professional:

http://joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

→ Perfil: DIQ Director de Qualitat

→ Camp d'actuació / Abast: a) b) c) d) e) / 1.a/1.b/1.c

 

Comments