MQ 04 Llista de documents del sistema de gestió de qualitat

 

 

Edició 1 (15/08/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Últims documents aprovats:

IT 071 Assaigs subcontractats de suport a la inspecció

 

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-000

● IT 000 Consignes generals en l'aplicació de les instruccions

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 16/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-001

● IT 001 Què és un expedient

→ Edició 3

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 29/07/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-002

● IT 002 Què és una fase?

→ Edició 7

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 15/07/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-003

● IT 003 Tipus de documentació en un expedient

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 04/10/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-004

● IT 004 Què és la plantilla XX0000

→ Edició 5

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 27/09/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-005

● IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements

→ Edició 3

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 06/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-006

● IT 006 Com fer ús del correu electrònic

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 23/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-007

● IT 007 Com distingir versions successives de documents

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 01/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-008

● IT 008 Índex i numeració de documents

→ Edició 3

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 07/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-014

● IT 014 Quins són els responsables d’un expedient i d'una fase

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 24/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-015

● IT 015 En què consisteix l’obertura d’un expedient

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 19/07/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-018

● IT 018 Modificació de les instruccions

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 30/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-019

● IT 019 Normativa externa no tècnica

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-020

● IT 020 Llibre d'estil

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 30/07/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-021

● IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 31/10/2018

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-022

● IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 01/10/2018

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-023

● IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 01/10/2018

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-024

● IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 01/10/2018

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-028

● IT 028 Gestor de projectes PreuK

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-029

● IT 029 Registre de coneixement del sistema de gestió de la qualitat

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 28/07/2018

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-031

● IT 031 Gestió d'equips informàtics i de comunicació

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-043

● IT 043 Format per a escriure una data

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 02/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-055

● IT 055 El propietari d’un element

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 29/01/2018

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-057

● IT 057 Un protocol per a compartir elements

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 19/01/2018

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-061

● IT 061 Com es clasifiquen els expedients i les seues fases

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 14/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-062

● IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 04/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-063

● IT 063 La carpeta Documentació compartida amb Client, Contracta i tercers

→ Edició 3

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 15/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-064

● IT 064 Ordenació cronològica de carpetes i fitxers

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 30/10/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-066

● IT 066 Control d'equips de medició, inspecció i assaig

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-067

● IT 067 Inventari d'equips de mesura i inspecció

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-068

● IT 068 Inventari aplicacions informàtiques específiques

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 24/11/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-069

● IT 069 Inventari d'equips informàtics

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-070

● IT 070 Com obrir un nou expedient

→ Edició 3

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 24/01/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ INSTRUCCIÓ

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-071

● IT 071 Assaigs subcontractats de suport a la inspecció

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 30/08/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ MANUAL DE QUALITAT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/manual-de-qualitat/mq-01

● MQ 01 Manual de qualitat

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 16/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ MANUAL DE QUALITAT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/manual-de-qualitat/mq-02

● MQ 02 Mapa de processos

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 16/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ MANUAL DE QUALITAT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/manual-de-qualitat/mq-03

● MQ 03 Taula d'interacció entre processos del sistema

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ MANUAL DE QUALITAT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/manual-de-qualitat/mq-04

● MQ 04 Llista de documents del sistema de gestió de qualitat

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 14/08/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ MANUAL DE QUALITAT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/manual-de-qualitat/mq-05

● MQ 05 Organigrama general

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 26/07/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ MANUAL DE QUALITAT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/manual-de-qualitat/mq-06

● MQ 06 Perfils de lloc de treball

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 15/08/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ MANUAL DE QUALITAT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/manual-de-qualitat/mq-07

● MQ 07 Recursos humans

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 15/08/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ MANUAL DE QUALITAT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/manual-de-qualitat/mq-08

● MQ 08 Identificació dels camps d'actuació

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2016

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-01

● PO 01 Gestió de documents i registres

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-02

● PO 02 Gestió dels recursos humans

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-04

● PO 04 Seguiment i mesurament

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-05

● PO 05 Control de producte no conforme i reclamacions

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-06

● PO 06 Gestió d'accions correctives i preventives

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-07

● PO 07 Disseny i desenvolupament de projectes d'edificació

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-08

● PO 08 Direcció d’obra

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-09

● PO 09 Gestió de projectes d’urbanisme

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-10

● PO 10 Avaluació de l'estat de conservació dels edificis

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-11

● PO 11 Verificació del compliment del CTE i resta de normativa

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-12

● PO 12 Avaluació de les prestacions de l'edifici

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 17/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-13

● PO 13 Supervisió de la certificació energètica

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-14

● PO 14 Avaluació de les prestacions de sostenibilitat, funcionals i espacials dels edificis

→ Edició 1

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 18/02/2017

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

➤ PROCEDIMENT

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/procediments/po-15

● PO 15 Política d'independència, imparcialitat i integritat

→ Edició 2

→ VIGENT

→ Data d'aprovació: 19/08/2019

→ Validador: Joaquim Iborra Posadas

 

Comments