IT 071 Assaigs subcontractats de suport a la inspecció

 

L'activitat de l'entitat de control no requereix la realització d'assajos, ja que la seva missió consisteix en tasques de verificació de documentació tècnica, la qual pot incloure la inspecció d'actes d'assajos, però no la seva ejecuión. Això no obstant, si les activitats d'inspecció que es sol·liciten requereixen la realització d'assajos, són d'aplicació els requisits que estableix la norma ISO 17020: 2012 apt. 6.3 i en la Nota Tècnica 13 "Utilització de laboratoris per les entitats de certificació de producte i inspecció" on s'estableixen els criteris establerts per ENAC per assegurar-se la competència tècnica dels laboratoris d'assaig utilitzats per les entitats d'inspecció.

Els laboratoris subcontractats han de tenir l'acreditació ENAC o equivalent per a cada tipus d'assaig objecte de subcontractació.

 

 

Edició 1 (30/08/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments