IT 070 Com obrir un nou expedient

 

Els següents formularis serveixen per a obrir un nou expedient. Escolliu l'àrea on voleu obrir-lo i assigneu-li un codi, població i adreça. El propietari del nou expedient i de tots els seus elements (carpetes, fitxers, calendaris, etc.) serà l'usuari principal de l'àrea corresponent.

Una vegada enviat el formulari, es faran les següents operacions:

● Creació de l'estructura de carpetes d'expedient, d'acord amb la IT 004.

● Creació del calendari de l'expedient.

● Creació d'un grup d'usuaris (àrea.xx0000.tecnics@rehabi-li-tar.com) per a l'edició de l'expedient, el qual inclourà inicialment l'usuari principal (àrea@rehabi-li-tar.com) i el grup de tècnics (àrea.tecnics@rehabi-li-tar.com) de l'àrea corresponent.

● Assignació de permisos a carpetes i calendaris, d'acord amb la IT 057.

● Creació del full de Control d'expedient, d'acord amb la IT 028.

● Creació de l'etiqueta de l'expedient en el gmail de l'usuari principal.

● Consignació de la creació de l'expedient en el seu calendari.

 

En l'estat de desenvolupament actual de l'script associat al formulari, s'ha de crear manualment la conversa de hangout de l'expedient.

 

 

Nou expedient AO0000

 

 

 

Nou expedient PR0000

 

 

 

Nou expedient AX0000

 

 

 

Nou expedient PK0000

 

Instruccions relacionades:

IT 004 Què és la plantilla XX0000

IT 057 Un protocol per a compartir elements

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

En el paràgraf que comença: 'En l'estat de desenvolupament actual de l'script associat al formulari...', s'elimina l'advertència sobre l'assignació de permisos al calendari.

 

 

Edició 3 (24/01/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments