IT 061 Com es clasifiquen els expedients i les seues fases

 

Cada expedient es classificarà en una carpeta o etiqueta digital independent. Això val per a carpetes, calendaris, etiquetes de correu o blocs, o qualsevol altre mitjà de classificació digital o física. El nom de cada carpeta o element s’iniciarà amb el codi identificatiu de l’expedient, seguit d’un recordatori orientatiu: en general, la població i l’adreça. Per exemple: l’expedient PR0239 s’arxiva en la carpeta PR0239 Paterna - C Baixador, 15. El mateix nom tindrà el calendari propi de l’expedient, l’etiqueta per a ordenar els seus correus electrònics, etc. No obstant, cal no oblidar que el nom de l’expedient és PR0239.

 

En el seu cas, cada fase es classifica en una subcarpeta independent, dintre de la carpeta comú de l'expedient. Aquesta subcarpeta, i totes les conté, s'anomenaran amb el codi de l'expedient i el codi de la fase, separats per un espai.

 

En les subcarpetes de la carpeta principal de l'expedient es podrà intercalar un número d’ordre darrere del nom de l’expedient. El número serveix exclusivament per a ordenar-les visualment en la pantalla de l’ordinador i sols es farà servir en aquest cas, però no en els noms d’expedients o de fitxers.

 

Instruccions relacionades:

IT 004 Què és la plantilla XX0000

IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements

IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

S'especifiquen les instruccions relacionades.

 

 

Edició 2 (14/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments