IT 060 Criteris per a traduir els webs

 

La intenció de la xarxa és oferir els continguts dels seus webs almenys en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

 

Quan un web o pàgina web no estiga disponible en un idioma determinat, l’enllaç corresponent apuntarà a un missatge de disculpa, on es podrà informar l’usuari sobre els idiomes disponibles o sobre altres continguts que puguen interessar-lo, en el seu propi idioma.

 

Respecte a la url de les diferents versions idiomàtiques d’una mateixa pàgina web, llegiu la IT 058 El nom i la url de la pàgina d’un web.

 

 

Edició 1 (06/12/2012)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments