IT 055 El propietari d’un element

 

Qualsevol element té un propietari (només un) que és aquell usuari que l’ha creat.

 

Un element és sempre privat fins que el seu propietari el comparteix. Només ell pot administrar-ne els permisos d’accés, és a dir, concedir-los, modificar-los o denegar-los. La resta d’usuaris només podrà manipular els permisos si el propietari ho permet.

 

Només el propietari d’un element pot esborrar-lo (o transferir-ne la propietat). Quan un usuari elimina un element del qual no n’és propietari, només l’esborra de la seua llista personal (o el que és el mateix: anul·la la seua subscripció a l’element).

 

 

Edició 2 (29/01/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments