IT 054 El coordinador d’àrea

 

La gestió de cada Àrea és responsabilitat del seu coordinador. El coordinador de cada Àrea gestiona un usuari principal:

[usuari principal]@rehabi-li-tar.com

És un usuari com qualsevol altre i centralitza la gestió i l’activitat de tota l'àrea, de la qual n'és el propietari. Això inclou carpetes i fitxers, contactes, correu electrònic, calendaris, canal de video, webs del tercer nivell, etc.

 

El coordinador de cada Àrea, també, gestiona el grup format per tots els usuaris o membres de l'Àrea:

[usuari principal].tecnics@rehabi-li-tar.com

 

Els permisos dels elements de l'Àrea són gestionats únicament per l'usuari principal, el qual concedeix permisos de visualització (però no de cerca) a tot el domini, i permisos d'edició als membres de l'Àrea.

 

El Coordinador general de la xarxa ho és també de l’Àrea de coordinació

 

 

Edició 1 (22/04/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments