IT 053 Etiquetes

 

Qualsevol element de la xarxa hauria de ser convenientment etiquetat. Això afecta, almenys, a entrades del bloc, webs, correus electrònics, calendaris, contactes, imatges, etc. També els fitxers i carpetes de Google Drive, quan no formen part d’un expedient.

 

Un etiquetatge adequat és fonamental en una plataforma que té en els cercadors la seua ferramenta més potent. A l’hora d’etiquetar un element, cal pensar en la facilitat amb què podria ser trobat, tant des de fora de la xarxa com des de dins. Per això, cal etiquetar amb profusió i de forma clara, efectiva i útil.

 

Com a criteri general, el núvol d'etiquetes de la barra lateral del bloc de l'Àrea d'actualitat servirà de model i definirà unes pautes d’actuació en aquesta qüestió. Al mateix temps, recollirà les suggerències i modificacions que qualsevol usuari de la xarxa propose.

 

 

Edició 1 (30/08/2012)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments