IT 051 Organigrama dels webs: nivell quart

 

Aquest nivell conté els webs de promoció interna o externa a la xarxa.

Hi han plantilles que serviran de model per a qualsevol nou web. Inclouen logotips, disseny comú, permisos, determinats elements de la barra lateral, etc.

Cada nou web de promoció interna es crearà a partir d'alguna d'aquestes plantilles.

 

Exemple

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/exemple/

http://exemple.rehabi-li-tar.com/

http://exemple1.rehabi-li-tar.com/

http://exemple2.rehabi-li-tar.com/

exemple.com

 

 

Edició 1 (27/08/2012)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments