IT 046 Organigrama dels webs

 

Aquesta Instrucció proposa un esquema d'organització dels webs de la xarxa que els agrupa en cinc nivells diferents de gestió. Aquest organigrama no implica cap jerarquia en el funcionament de Google Sites. Si observeu les URL reals, comprendreu que tots els webs de tots els nivells són equivalents. L'assignació d'un web a un nivell o altre només comporta el seguiment d'un protocol de gestió particular, el qual conté directrius en relació als seus objectius, responsabilitats, difusió, propietat, permisos, disseny, etc.

Els tres primers nivells seran gestionats directament per REHABI-LI-TAR. El quart nivell podrà ser gestionat externament.

 

Nivell zero

(webs d'accés als serveis de cada usuari de Google Apps)

Vegeu IT 047

 

Nivell primer

(webs per a la selecció de l'idioma)

Vegeu IT 048

 

Nivell segon

(webs de benvinguda i presentació general de la xarxa)

Vegeu IT 049

 

Nivell tercer

(web principal de cada Àrea)

Vegeu IT 050

 

Nivell quart

(webs d'iniciativa interna o externa al domini)

Vegeu IT 051

 

 

Edició 1 (27/08/2012)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments