IT 045 Criteris sobre URL reals i assignades

 

Google Sites Rehabi-li-tar

Escriptori de cada usuari amb una llista dels webs dels quals és propietari o editor. Junt a cada web apareixen les etiquetes (o categories) associades.

sites.rehabi-li-tar.com

 

Domini Rehabi-li-tar

rehabi-li-tar.com

 

Subdomini Rehabi-li-tar

[subdomini].rehabi-li-tar.com

 

Nom web

El nom del web és el títol visible del web.

URL real: totes comencen per https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/

URL assignada: totes acaben per .rehabi-li-tar.com

URL domini independent redireccionat a un web de rehabi-li-tar.com: https://[nom-domini].com

 

Notes sobre la URL real

Cada web té almenys una pàgina (home o pàgina inicial). La URL real d'aquesta pàgina inicial no es pot canviar (a no ser que fem una còpia del web) i és comú a la URL real de totes les altres pàgines del web.

Un exemple: Nom del web: Estalvieu energia (es pot canviar) URL real de la pàgina d'inici del web: https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/estalvieu (no necessàriament coincideix amb el nom web, però convé que en derive) URL real de la resta de pàgines: totes comencen per https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/estalvieu/ Nom d'una pàgina del web: Com estalviar llum URL real d'una pàgina del web: https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/estalvieu/com-estalviar (no necessàriament coincideix amb el nom de la pàgina, però convé que en derive; es pot canviar, però mai una vegada publicada, perquè això trencaria els enllaços que apunten a ella).

Convé que les diferents versions idiomàtiques de la mateixa pàgina tinguen URL reals idèntiques, a excepció de la part distintiva del web. Per exemple, en el web de l'Àrea de projectes i direccions d'obra, si hem de fer un canvi puntual en una pàgina concreta, per a passar d'una versió idiomàtica a una altra, no cal refer la ruta, sinó simplement canviar en la URL del navegador la cadena "projectes" per "proyectos" (o "projects", o "projets"). Compareu les següents quatre URL de la mateixa pàgina: https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/projectes/politica-de-qualitat https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/proyectos/politica-de-qualitat https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/projects/politica-de-qualitat https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/projets/politica-de-qualitat Per convenció, en els tres primers nivells, el nom identificatiu de la pàgina (en l'exemple, "politica-de-qualitat") serà el de la versió catalana.

 

Notes sobre la URL assignada

Es pot assignar una URL amb la forma [subdomini].rehabi-li-tar.com a qualsevol pàgina, no necessàriament la pàgina principal. Aquestes URL són les que es publiquen o es comparteixen. A més, convé enllaçar els webs amb aquestes URL assignades, de manera que si la URL real d'un web canvia (en fem una completament nova, etc.), la URL assignada apuntarà a aquesta nova URL real i la publicitat del web continuarà sent vàlida.

També es por suprimir una URL assignada sense suprimir el web, canviar-la per una altra, etc.

La URL d'un web o d'una pàgina és ÚNICA, identifica inequívocament el web o la pàgina (com identifica qualsevol element de Google Apps, com un document, una imatge, etc.). És el carnet d'identitat o el número de telèfon de qualsevol cosa que es puga compartir.

En canvi, la URL assignada no identifica un element, però sí en facilita la publicitat.

 

 

Edició 1 (27/08/2012)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments