IT 044 Què és un element en cloud computing i com identificar-lo

 

Un element en cloud computing és qualsevol “cosa” que es puga “penjar” i compartir: una carpeta, un fitxer, un document, una imatge, un calendari, una pàgina web, etc.

 

Cada element de la plataforma es troba allotjat en una url o adreça web. Es correspon, per tant, amb la visualització d’una pàgina del navegador.

 

Aquesta url és una cadena de caràcters alfanumèrics que identifiquen inequívocament l’element. És assignada automàticament pel sistema en el moment de la creació de l’element i no es pot canviar (i quan es pot canviar, en algun cas, no s’ha de fer).

 

Conèixer aquesta url equival a conèixer la ubicació definitiva de l’element, al marge de les manipulacions a què siga sotmés. La seua localització o organització en una o altra carpeta, pàgina web, etc., no afecta a la seua ubicació real, que no canvia.

 

Però no és suficient conèixer la url d’un element per tal d’accedir-hi. A més, cal tenir-hi permís. Com a il·lustració, penseu que només podeu entrar en el meu domicili si coneixeu on visc i si en teniu la clau (o si deixe la porta oberta). De res serveix saber l’adreça de la meua casa si no us facilite una còpia de la clau (o no deixe la porta oberta). De res no us servirà la clau (o que deixe la porta oberta de bat a bat) si no sabeu on visc.

 

Per tal d’accedir a un element cal conèixer la url (l’adreça) i cal tenir-ne el permís (la clau).

 

 

Edició 1 (23/08/2012)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments