IT 043 Format per a escriure una data

 

El format general per a escriure una data és:

dd/mm/aaaa (19/12/2005) (dia/mes/any)

 

S'usarà sempre, excepte en el nom d'un fitxer o carpeta, on s'usarà el següent format:

aaaa-mm-dd (2005-12-19) (any/mes/dia)

En aquest cas, es col.locarà a l'inici del nom del fitxer o carpeta i darrere del codi d’expedient i fase, separada de la resta del nom amb un espai (de manera que els fitxers o carpetes quedaran classificats cronològicament en cada fase/subfase), d'acord amb les instruccions relacionades.

 

En els textos es podrà usar també el següent format: 19 de desembre de 2005.

 

Quan no se sàpiga el dia o el mes exacte d'una data o no es convinga concretar-lo (per exemple, en una planificació), es col.locaran els dígits 00 en lloc del dia o el mes. Per exemple:

00/03/2006 es refereix a un dia indeterminat de març del 2006.

00/00/2005 es refereix a un dia indeterminat de l'any 2005.

 

Per a designar una setmana, mes o trimestre de l'any, es podran fer servir els següents formats, però mai al principi del nom d'un fitxer o carpeta.

Format de data per a la setmana del mes:

nS mm aa (setmana del mes, mes, any)

Per exemple: 2S 09 06 es refereix a la segona setmana de setembre del 2006.

Cada setmana comença en dilluns i s’assignarà al mes corresponent a aquest dilluns.

Format de data per a la setmana de l'any:

nnS aa (setmana de l'any, any)

Per exemple: 09S 06 es refereix a la novena setmana de l'any 2006.

Format de data per al trimestre de l'any:

nT00 (trimestre de l'any, any)

Per exemple: 2T09 es refereix al segon trimestre de l'any 2009.

 

Format per a l’hora, a continuació de la data:

00:00 (hora i minuts)

Per exemple: 05/05/2010 09:23

En el nom d’una carpeta o fitxer, donat que els dos punts no són admissibles, aquesta mateixa data i hora apareixeran així: 2010-05-05 0923.

 

Instruccions relacionades:

IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements

IT 064 Ordenació cronològica de carpetes i fitxers

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

S'especifiquen les instruccions relacionades i s'afegeix la nomenclatura per a la setmana de l'any.

 

 

Edició 2 (02/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments