IT 032 Control de la documentació d'una fase

 

El responsable de fase, o persona en qui delegue, és l'encarregat de planificar els documents que han de formar part de la documentació de la fase i de supervisar i verificar la documentació abans i després de la seua presentació, així com el compliment de determinats continguts.

El full Documentació de Control de fase centralitzarà aquest control i supervisió. En obrir la fase, abans de l'inici dels treballs, el responsable de fase definirà la documentació de la fase, a partir de la proposta del full i en funció de la descripció de fase.

Cada document d'aquest llistat serà la unitat de planificació i control de la documentació de fase.

 

Instruccions relacionades:

IT 070 Com obrir un nou expedient

IT 002 Què és una fase?

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Versió inicial.

 

 

Edició 1 (24/04/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments