IT 029 Registre de coneixement del sistema de gestió de la qualitat

 

Aquesta Instrucció estableix un mecanisme de control i autoavaluació del coneixement, per part de tot el personal i usuaris, del contingut sistema de gestió de qualitat de rehabi-li-tar.com.

Cada membre de rehabi-li-tar.com haurà de llegir i comprendre el contingut complet del sistema de gestió i disposarà d'un termini màxim de 6 mesos per a completar la seua formació.

El contingut complet d'aquest sistema de gestió de qualitat es troba en el següent web:

Directrius de l'Àrea de gestió de qualitat

 

Autoavaluació del coneixement i comprensió del sistema de gestió de qualitat

Aquesta Instrucció inclou el següent formulari on cada usuari podrà autoavaluar el seu grau de coneixement i comprensió del sistema, amb una escala de 0 a 10, on 10 equival a una comprensió completa:

Formulari d'autoavaluació i registre del coneixement i comprensió del sistema de gestió de qualitat

Cada usuari podrà registrar en aquest formulari múltiples respostes, a mesura que avança en la seua formació, i podrà consultar les seues respostes a registres anteriors.

L'autoavaluació inclou implícitament la pregunta 'Coneixeu i compreneu completament el contingut d'aquest document?', a la qual només una puntuació igual a 10 equival a la resposta 'Sí'; qualsevol altra puntuació equival a 'No'.

En aquest formulari, l'usuari podrà també plantejar dubtes o fer observacions o suggeriments a cada document.

 

Programa de formació

Cada usuari podrà planificar el seu propi pla de formació o seguir el seu propi itinerari en el web o a través de l'apartat 'Instruccions relacionades' de cada Instrucció.

Com a itinerari inicial, es proposa el següent:

IT 000 Consignes generals en l'aplicació de les instruccions

IT 001 Què és un expedient?

IT 002 Què és una fase?

IT 004 Què és la plantilla XX0000

IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements

IT 043 Format per a escriure una data

IT 055 El propietari d’un element

IT 057 Un protocol per a compartir elements

IT 028 Gestor de projectes PreuK

IT 070 Com obrir un nou expedient

IT 020 Llibre d'estil

 

Coneixement de la Política de qualitat

El Director de Qualitat, o persona amb formació en què delegue, farà un seguiment de la formació de cada membre de rehabi-li-tar.com i establirà uns criteris d'avaluació en finalitzar el període de formació de 6 mesos.

En particular, el Director de Qualitat, o persona amb formació en què delegue, farà una exposició a cada membre de rehabi-li-tar.com de la seua Política de Qualitat, inclosa al Manual de Qualitat. Aquesta exposició constarà en el corresponent registre.

 

Instruccions relacionades:

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

Edició inicial.

 

 

Edició 1 (28/07/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments