IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

L'aplicació informàtica PreuK té per objecte la gestió dels expedients de l'Empresa i del seu Sistema de Qualitat.

PreuK és un gestor per a l'execució integral de projectes (IPD Integrated project delivery), un sistema de gestió de la qualitat (QMS Quality management system), una base de dades de preus i un portal de transparència i participació.

Es tracta d'una aplicació de cloud computing basada en la integració de les diferents ferramentes de Google Suite, com ara Spreadsheets, Forms, Drive, Calendar, Sites i Scripts.

Totes les activitats de l'Empresa estan integrades en PreuK, tant les relatives a la prestació de serveis i gestió dels expedients com aquelles relatives al control i seguiment del sistema de gestió de qualitat.

El flux d'informació gestionat amb PreuK es troba centralitzat en el següent web, d'acord amb diferents nivells de permisos d'accés:

directrius.rehabi-li-tar.com

La base de preus integrada en PreuK es troba en el web:

preuk.rehabi-li-tar.com

 

Instruccions relacionades:

IT 070 Com obrir un nou expedient

IT 004 Què és la plantilla XX0000

 

 

Edició 1 (18/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments