IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Els dibuixos de CAD es faran a partir de la següent plantilla en format .dwg:

Plantilla de CAD en format dwg

Aquesta plantilla inclou la distribució de finestres i vistes, les capes i la resta de criteris i nomenclatura descrits en les instruccions relacionades.

 

Els fitxers de plumilles associat a aquesta plantilla és el següent:

Fitxer de plumilles en format ctb

 

El fitxer de caixetí associat a aquesta plantilla és el següent:

Fitxer de caixetí en format dwg

 

Instruccions relacionades:

AQ DI IT 021 Criteris d'elaboració de CAD

AQ DI IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Modificacions respecte a l’edició anterior, derogada

Es completa i revisa la plantilla en format .dwg. S'afegeix fitxer de plumilles .ctb.

 

 

Edició 2 (01/10/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments