IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Els dibuixos de CAD es faran a partir de la següent plantilla en format .dwg:

Plantilla de CAD en format .dwg

Aquesta plantilla inclou la distribució de finestres i vistes, les capes i la resta de criteris i nomenclatura descrits en les instruccions relacionades.

 

Instruccions relacionades:

AQ DI IT 021 Criteris d'elaboració de CAD

AQ DI IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Modificacions respecte a l’edició anterior, derogada

Edició original.

 

 

Edició 1 (10/07/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments