IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

 

Aquesta Instrucció estableix una distribució i nomenclatura de finestres i vistes per a l'elaboració de fitxers de CAD (en particular, amb el programa AutoCad). Els dibuixos en CAD es faran a partir d'una plantilla

Distribució, superfícies, cercle habitabilitat i accessibilitat

nDIST

n*- nact*- ncot*+ ncotsup- nele*- nfon*- nsan*- nstr*

Cotes figures habitabilitat

nCOT

n*- nact*- npav- ncotsup- nmob- nban- ncui- nacc-nele*- nfon*- nsan*- nstr*

Instal.lació elèctrica

nELE

n*- nact*- npav- ncot*- nfon*- nsan*- nstr*- nacc

Instal.lació fontaneria

nFON

n*- nact*- npav- ncot*- nele*- nsan*- nstr*- nacc- nban- nmob- ncui

Instal.lació sanejament

nSAN

n*- nact*- npav- ncot*- nele*- nfon*- nstr*- nacc- nmob

Estructura

nSTR

nstr*

Pórtics estructura

POR

por*

Estat actual

nACT

nact*

Urbanització

URB

urb*

Coberta

COB

cob*

Coberta superior

SUPCOB

supcob*

Alçats

ALZ

alz*

Alçats-seccions auxiliars

ALZAUX

alzaux*

Secció

SEC

sec*

Fonaments

CIM

cim*

Fusteria

FUS

fus*

Esquema unifilar

UNI

uni*

Detalls constuctius

DET

det*

 

Instruccions relacionades:

AQ DI IT 021 Criteris d'elaboració de CAD

AQ DI IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Modificacions respecte a l’edició anterior, derogada

Edició original.

 

 

Edició 1 (10/07/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments