IT 020 RE Publicació de dossiers

 

Tots els dossiers presentats en format digital o en paper, s'ajustaran als criteris de la IT 020. Per a la creació i publicació d'un dossier, seguiu les següents instruccions:

 

Creació d'un dossier

Des de l'usuari que assumirà la propietat del dossier, feu una còpia de la següent plantilla:

Plantilla de dossier AQ DI IT 020 RE Llibre d'estil - D0000

Elaboreu el dossier seguint les instruccions que s'hi inclouen.

 

Publicació del dossier

Podeu imprimir el dossier en pdf o paper des de les pestanyes preparades per a cada idioma.

Si voleu publicar el dossier per primera vegada en una pàgina web, entreu en el següent full i ompliu la primera fila en blanc amb les dades sol·licitades (nom del dossier, url, domini, url de la pàgina web i un o diversos subdominis):

AQ DI IT 020 RE Llibre d'estil - Publicació de dossiers en web

Seguidament, envieu el següent formulari seleccionant el nom del dossier en el menú desplegable:

Publicació o actualització de dossier en web

El dossier es crearà en forma de pàgina web de primer nivell dels subdomis i domini sol·licitat. Si ho desitja, l'usuari haurà d'ordenar manualment la pàgina en el menú de navegació de la barra lateral.

 

Actualització del dossier

Una vegada publicat un dossier en el web, qualsevol actualització només requereix enviar el següent formulari seleccionant el nom del dossier en el menú desplegable:

Publicació o actualització de dossier en web

 

 

Edició 1 (16/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments