IT 020 RE Composició de documents

 

Tots els documents, en paper o format digital, tindran una presentació uniforme d'acord amb aquest Llibre d'Estil. Els criteris generals de composició seran els següents:

➤ Senzillesa: un repertori de recursos tipogràfics simple i reduït.

➤ Claredat: l'objectiu principal de la presentació d'un document és la comunicació clara i directa del seu contingut.

➤ Homogeneïtat: els documents tindran una presentació uniforme i els més antics marcaran la pauta de composició dels nous.

 

Criteris generals sobre els estils

Tots els criteris d'aquesta instrucció es refereixen a característiques tipogràfiques incorporades als estils de text dels processadors o dels webs. És a dir, a manera d'exemple: una línia en blanc no es refereix a un salt de línia manual, o una tabulació no es refereix a un seguit d'espais manuals; en general, no s'introduiran manualment més d'un salt de línia o més d'un espai.

Aquesta Instrucció servirà com a model de referència.

En el que segueix, els estils de la Plantilla de dossier AQ DI IT 020 RE Llibre d'estil - D0000 es consignen entre claudàtors.

 

Criteris sobre els paràgrafs

Abans de cada epígraf es deixarà una línia en blanc. Entre paràgrafs, es recomana també una línia en blanc [estil Salt], excepte si el text és llarg, com el d'una memòria. En qualsevol cas, [estil Text] incorpora ja una certa separació entre paràgrafs.

En general, els paràgrafs s'alinearan a l'esquerra. Els paràgrafs es podran ajustar amb un sagnat simple, doble, triple o quàdruple [estils acabats en _tab1, _tab2, _tab3 i _tab4, respectivament].

En general, els títols, paràgrafs i hyperlinks s'alinearan a l'esquerra, però podran alinear-se a la dreta fent ús dels [estils acabats en _right].

 

El títol d'un document o dossier [estil Títol1]

El títol d'un document o dossier anirà en [estil Títol1].

 

Epígraf principal [estil Títol2]

El títol d'un epígraf principal anirà en [estil Títol2]. El títol d'un document o dossier, en [estil Títol1].

 

Epígraf secundari [estil Títol3]

El títol d'un epígraf secundari anirà en [estil Títol3].

 

Altres apartats i subapartats

Els epígrafs podran assenyalar-se amb un número o amb un caràcter gràfic, d'acord amb un repertori limitat i uniforme. A títol d'exemple:

➤ Primer epígraf (primer caràcter char(10148))

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

► Segon epígraf (primer caràcter char(9658))

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

▷ Tercer epígraf (primer caràcter char(9655))

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

⚬ Quart epígraf (primer caràcter char(9900))

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Altres caràcters adequats per a altres finalitats:

● Caràcter char (9679)

→ Caràcter char (8594)

⏵ Caràcter char (9205)

● Caràcter char (9679)

Podeu consultar una llista completa dels caràcters i els codis corresponents, amb un cercador, en el següent full:

AQ DI IT 020 RE Llibre d'estil - CHAR Number = CHAR Character

 

Hyperlinks

Per a marcar un hyperlink, es farà ús dels [estils començats per Enllaç]. Si es vol obrir l'enllaç en una pestanya nova, s'escolliran els [estils començats per Enllaç2].

De la mateixa manera que els paràgrafs, els hyperlinks s'alinearan a l'esquerra, en general, i també es podran alinear amb un sagnat simple, doble, triple o quàdruple [estils acabats en _tab1, _tab2, _tab3 i _tab4, respectivament].

Enllaç en la mateixa pestanya [Enllaç]

Enllaç en una nova pestanya [Enllaç2]

Enllaç en una nova pestanya [Enllaç2_tab1] amb un sagnat simple.

Enllaç en una nova pestanya [Enllaç2_tab2] amb un sagnat simple.

 

Imatges

En general, les imatges es marcaran amb [estil Imatge], el qual ajusta la imatge al 100% de l'espai disponible entre marges. Es podrà reduir la imatge al 50%, 33%, 25%, 20% o 10% escollint,respectivament, un [estil Imatge] precedit de 2/, 3/, 4/, 5/ o 6/ (si es vol alinear la imatge a l'esquerra), o bé seguit de/2, /3, /4, /5 o /6 (si es vol alinear a la dreta).

Els logos es podran marcar amb l'[estil Logo].

 

 

Edició 1 (25/11/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments