IT 020 Llibre d'estil

 

Aquesta instrucció regula l’ús de la marca, en tot allò relatiu a les convencions de presentació de logotips, formats, imatge corporativa, publicitat gràfica, etc. En el menú lateral de l’esquerra trobareu, en pàgines independents, la imatge corporativa general i la de cada àrea, agència, empresa o professional integrat en la marca.

Les empreses o professionals associats o col·laboradors només tindran dret a l’ús de la marca en els termes i condicions convingudes en els seus respectius convenis.

 

 

Edició 2 (30/07/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Aquesta edició només inclou canvis en la presentació i jerarquia de les pàgines web que desenvolupen la instrucció.

Comments