IT 020 Llibre d'estil

 

Aquesta instrucció regula l’ús de la marca, en tot allò relatiu a les convencions de presentació de logotips, formats, imatge corporativa, publicitat gràfica, etc. En el menú lateral de l’esquerra trobareu, en pàgines independents, la imatge corporativa general i la de cada àrea, agència, empresa o professional integrat en la marca.

Les empreses o professionals associats o col·laboradors només tindran dret a l’ús de la marca en els termes i condicions convingudes en els seus respectius convenis.

 

L’objectiu del Llibre d’estil de REHABI-LI-TAR és ordenar i unificar la redacció, tipografia i presentació de textos, documents i imatges, així com establir les normes d’us de la marca.

 

Com a orientació general, citem ací alguns paràgrafs introductoris a dos llibres d’estil que prenim com a referència:

El Llibre d'estil de la Viquipèdia, en la seua presentació, diu:

Aquest llibre d'estil té per objectiu que les coses es facin de manera semblant. Tot i que les normes següents no són indiscutibles, hauries de tenir bons motius per no respectar-les, i cercar un mínim consens abans de fer-ho. De vegades un mètode és tan bo com un altre, però si tothom ho fa de la mateixa manera, la Viquipèdia serà més fàcil de llegir i de fer servir i, per descomptat, més fàcil d'escriure i editar. En aquest sentit la següent cita del Manual d'estil de Chicago pot ser aclaridora: Les normes i regulacions com aquesta, per la naturalesa del cas, no poden ser assignades amb la rigidesa d'una llei estricta. Estan pensades per al cas estàndard i han de ser aplicades amb un cert grau d'elasticitat.

Una escriptura clara, informativa i imparcial és sempre més important que la presentació o l'estructura. No s'espera que els escriptors segueixin totes o cap d'aquestes regles: la gràcia d'editar wikis és que no hi cal perfecció. Els viquipedistes que editin poden referir-se a aquest manual quan poleixin articles i les pàgines s'aniran fent d'acord amb aquesta guia.

Font: Llibre d'estil de la Viquipèdia

 

En la Introducció al Llibre d’estil de Vilaweb, llegim:

Doncs bé, la intel·ligibilitat està en l’ordre expositiu. Una informació ordenada, amb tots els elements que en formen part ben travats i relacionats, val a dir: sintàcticament ben cenyits, generalment serà clara. En canvi, una redacció desordenada, confusa, no ho serà gairebé mai, tant se val que la sintaxi sigui elemental, i el lèxic, ínfim. Ara, l’ordre emana, en primera instància, de l’esperit del redactor: no hi ha manera d’expressar clarament una idea o una percepció confusa. Tan sols una idea clara té possibilitats d’expressar-se meridianament.

Feta de precisió, que vol dir exacta en els termes, en les frases i en l’ordenació d’aquestes frases. Un terme ambigu, vague o massa genèric perjudica la precisió i, de retop, la claredat d’un text. I no diguem una frase o un període ambigus. És allò del pa, pa i el vi, vi. Aquesta precisió ha d’ésser necessàriament crítica del desgavell de sinònims en cadena que prodiga el discurs informatiu dels nostres dies, perquè és sovint confusionari i frivolitza la llengua i… la comunicació.

Feta, també, de concisió, que exigeix l’ús dels recursos expressius estrictament necessaris i que defuig els sobrers. Allò que es pot dir amb una sola paraula no s’hauria de dir amb dues. I allò que es pot dir amb una frase simple i recta, no s’hauria de dir amb una de complicada i obliqua, ni amb més d’una, simple o no. La concisió no dispersa i contribueix, doncs, a la claredat; la profusió, no.

Genuïna, que vol dir que es prefereixen, sense apocament, els recursos propis, sintàctics i lèxics. La genuïnitat contribueix, d’una banda, a la claredat perquè es basa en l’ús d’un fons comú sedimentat. D’una altra, ja que defuig la promiscuïtat, facilita la univocitat o, si més no, limita l’equívoc. I com que evita la supeditació de la llengua, no solament en manté el marc de referència que potencia la intercomprensió, ans també coopera a perpetuar-la (cosa important en una llengua petita i assetjada com la nostra) i a recuperar-la tant com calgui i convingui…

Font: Llibre d'estil de la Vilaweb

 

També recomanem les següents lectures:

Manual de estilo de la Wikipedia

English Wikipedia's Manual of Style

Wikipédia: Conventions de style

La cuina de l’escriptura, de Daniel Cassany

Esmolar l’eina. Guia de redacció per a professionals, de Daniel Cassany

Llibre d’estil de l’Enciclopèdia Catalana

Viquipèdia: Consens

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

S'incorporen orientacions generals a partir d'altres Llibres d'Estil.

 

 

Edició 3 (21/04/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments