IT 018 Modificació de les instruccions

 

Els criteris establerts en les instruccions del sistema de gestió de qualitat no podran ser alterats en cap cas. No obstant, qualsevol podrà proposar-ne alguna modificació en els comentaris de cada instrucció, però no podrà aplicar-la fins a que siga aprovada en una nova edició.

Qualsevol modificació dels criteris continguts en les instruccions no tindrà efectes retroactius.

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

Edició inicial.

 

 

Edició 1 (30/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments