IT 016 En què consisteix l’obertura d’una fase

 

El responsable de fase, a requeriment del responsable d'expedient, és l'encarregat d'obrir una fase.

L'obertura d'una fase consisteix, com a mínim, en:

→ Executar l'script de creació de nova fase/subfase.

→ Complimentar Dades de fase en Control de fase. En particular, definir clarament el Títol de la fase i la Informació sobre la fase / subfase, d'acord amb la IT 002.

→ En relació a la fase creada, complimentar Dades d'immoble i Agents en Control d'expedient.

→ Planificar la documentació prevista en Documentació de Control de fase, d'acord amb la IT 032.

→ Planificar l’elaboració de la fase.

→ Obrir i etiquetar una carpeta per a arxivar la documentació en paper, d'acord amb la IT 003.

 

Instruccions relacionades:

IT 070 Com obrir un nou expedient

IT 002 Què és una fase?

IT 003 Tipus de documentació en un expedient

IT 028 Gestor de projectes PreuK

IT 032 Control de la documentació de la fase d'un expedient

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Versió inicial.

 

 

Edició 1 (24/04/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments