IT 014 Quins són els responsables d’un expedient i d'una fase

 

El responsable d’expedient (REX) és l'encarregat de dirigir i coordinar un expedient.

El responsable de fase (RFA) és l'encarregat de coordinar i supervisar la marxa d’una fase, incloent totes les seues subfases.

Un i altre seran nomenats per la Direcció Tècnica (DT). És recomanable que siguen persones diferents, encara que ambdues funcions podran recaure en la mateixa persona, si l’expedient és senzill.

 

Els dos responsables podran ser substituïts per la Direcció Tècnica (DT), en qualsevol moment, sempre que es deixe registre del nou nomenament i de les seues motivacions.

 

El responsable d’expedient (REX) és, també, responsable de l'obertura, seguiment i tancament d'un expedient. Per la seua banda, el responsable de fase (RFA) és, també, responsable de l'obertura, seguiment i tancament d'una fase.

 

Instruccions relacionades:

IT 001 Què és un expedient?

IT 002 Què és una fase?

IT 028 Gestor de projectes PreuK

IT 070 Com obrir un nou expedient

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

Edició inicial.

 

 

Edició 1 (24/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com