IT 013 En què consisteix el tancament d’una fase

 

El responsable de fase, amb el vistiplau del responsable d'expedient, és l'encarregat de tancar una fase.

El tancament d'una fase consisteix, com a mínim, en:

→ Supervisar que les Dades de fase en Control de fase són correctes i estan completes.

→ Revisar l'arxiu de la documentació de la fase.

→ Executar l'script de tancament de fase/subfase i anotar en l'esdeveniment corresponent un breu informe de conclusions significatives sobre el desenvolupament de la fase, particularment en relació a la planificació i a errors i incidències que puguen haver sorgit.

 

Instruccions relacionades:

IT 070 Com obrir un nou expedient

IT 002 Què és una fase?

IT 028 Gestor de projectes PreuK

IT 032 Control de la documentació de la fase d'un expedient

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Versió inicial.

 

 

Edició 1 (24/04/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments