IT 006 Com fer ús del correu electrònic

 

El correu electrònic servirà, sobretot, en les comunicacions formals i confidencials. És a dir, quan convé deixar-hi un registre fefaent i ordenat en relació amb un expedient i quan el seu contingut mai no es compartirà amb ningú.

 

Si una comunicació no té aquest doble caràcter, aleshores s’hauria de publicar (amb els límits que convinga) en un altre format.

 

Naturalment, el correu electrònic és el mitjà de comunicació més difòs i molts destinataris no en coneixen cap altre. És evident que la preferència o disponibilitat hi compta. En general, però, només enviarem un correu electrònic si el destinatari l’espera, el requereix o té un interès personal en rebre’l. En particular, la xarxa mai no enviarà contingut publicitari a través del correu electrònic, a no ser que el destinatari el sol·licite expressament.

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

S'actualitza el format i es publica en el web.

 

 

Edició 2 (23/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments