IT 001 Què és un expedient?

 

Què és un expedient?

Qualsevol treball elaborat per una àrea, agència o empresa integrades (en general, vinculat a un solar, a un edifici, a un emplaçament concret, a un tema o a una investigació, etc.) constitueix un expedient únic, independentment del seu abast i del nombre de fases que el componen. Per tant, un expedient no està necessàriament vinculat a un encàrrec formal ni a l’elaboració d’un projecte particular.

 

Com s’identifica un expedient?

Cada expedient tindrà un codi definitiu en el moment d'obrir-lo. Sempre constarà, almenys, de dues lletres (en majúscula) identificatives de l’àrea, agència o sèrie d’expedients, seguides de quatre dígits ordenats a partir del 0000. Cada sèrie només podrà ser usada per una àrea, agència o empresa.

Així, per exemple:

- sèrie AO0000 (ex.: AO0024), pròpia de l’Àrea d’obres.

- sèrie AF0000 (ex.: AF0008), pròpia de l’Àrea de cursos i formació.

- sèrie PR0000 (ex.: PR0018), pròpia de l’Àrea de projectes i direccions d’obra.

- etc.

Per tal de facilitar-ne la cerca, els noms de totes les carpetes i fitxers d’un expedient s’iniciaran amb aquest codi identificatiu, separat de la resta amb un espai. El mateix criteri s’aplicarà als noms de qualsevol altre element vinculat amb l’expedient, com ara calendaris, correus, etc.

 

La descripció de l'expedient

A banda del seu codi, cada expedient tindrà una descripció genèrica, que farà referència al solar, edifici, emplaçament, tema o investigació vinculat. A manera d'exemple:

- Edifici residencial entre mitgeres amb 26 habitatges

- Solar urbà entre mitgeres

- Nau industrial en polígon

- Etc.

 

 

Edició 3 (29/07/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

A més del codi d'expedient, s'aclareix què és la descripció de l'expedient.

Comments