IT 000 Consignes generals en l'aplicació de les instruccions

 

Les instruccions del sistema de gestió de qualitat contenen les directrius per a l'estandarització de tots els processos de l'organització, com a part del seu compromís amb la millora de la qualitat. Moltes d'aquestes instruccions ja es troben implementades en el Gestor de projectes PreuK, un dels propòsits del qual és precisament l'automatització dels processos, a partir d'aquestes directrius.

No obstant això, la implicació i disciplina dels membres de l'organització és fonamental i insubstituïble. Per això, convé que tots ells tinguen una idea clara de quin és el propòsit general i de quina és la seua raó de ser. Amb aquest objectiu, aquesta instrucció pretén sintetitzar, a manera de consignes senzilles i generals, els criteris que són comuns a totes les instrucciones i que, en definitiva, representen el seu esperit.

 

Algunes d'aquestes consignes són les següents:

➤ Classifiqueu la documentació d'un expedient d'acord amb criteris uniformes i clars, de manera que siga fàcil trobar qualsevol element sense l'ajuda de qui l'ha creat i arxivat.

➤ Feu que les coses es facin de manera semblant. Quan feu alguna cosa, fixeu-vos com altres han fet abans coses similars.

➤ No deixeu pendent cap operació relativa a aquestes instruccions. Feu-ho en el mateix moment.

➤ La informació que deseu ha de ser útil també en el futur i per als altres. Anoteu succintament el que sabeu. No doneu per sobreentesa cap informació, perquè els altres no la coneixen o perquè potser l'oblidareu.

➤ Compartir “coses” és un dels mecanismes fonamentals en el funcionament d’una xarxa de cloud computing. Les possibilitats són molt variades i l’usuari ha de comprendre clarament els conceptes essencials. Per això mateix, és convenient marcar unes normes a seguir.

➤ Comenteu en el web les instruccions que feu servir i valoreu la seua utilitat o inconvenients, d'acord amb la vostra pròpia experiència.

 

Instruccions relacionades:

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Versió inicial.

 

 

Edició 1 (16/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com