Presentació

En aquest web us proposem les directrius i recomanacions que han de guiar i orientar l'activitat de la nostra xarxa. El nostre propòsit és doble:

D'una banda, l'estandardització dels processosEls editors de la Viquipèdia diuen que l'objectiu del seu Llibre d'estil és «que les coses es facin de manera semblant». El fem nostre, no només en relació a l'escriptura dels textos, sinó a tot allò que té a veure amb la nostra activitat col·laborativa. I continuen amb explicacions igualment aplicables a qualsevol organització:
«Tot i que les normes següents no són indiscutibles, hauries de tenir bons motius per no respectar-les, i cercar un mínim consens abans de fer-ho. De vegades un mètode és tan bo com un altre, però si tothom ho fa de la mateixa manera, la Viquipèdia serà més fàcil de llegir i de fer servir i, per descomptat, més fàcil d'escriure i editar. En aquest sentit la següent cita del Manual d'estil de Chicago pot ser aclaridora: Les normes i regulacions com aquesta, per la naturalesa del cas, no poden ser assignades amb la rigidesa d'una llei estricta. Estan pensades per al cas estàndard i han de ser aplicades amb un cert grau d'elasticitat.»

De l'altra, el compromís amb la millora de la qualitat. Aquest és l'objectiu de les normes ISO 9000 (ISO 9000 family of standards), particularment la ISO 9001: Sistemes de gestió en la qualitat. La terminologia, requisits i procediments que farem servir ací provenen d'aquesta normativa i poden servir com a punt de partida en el procés de certificació en aquesta matèria.

Les directrius que trobareu en aquest web s'aniran ajustant a aquest doble propòsit, a partir de les que ja fem servir en procediments vinculats amb el sector de la construcció. Amb el temps i les vostres suggerències, anirem completant-les per a fer-les extensives a qualsevol tipus d'empresa.